Marathi whatsapp status for boys

115+ Best Marathi Whatsapp Status For Boys

Marathi whatsapp status for boys: Hello friends,  here  you can find amazing marathi whatsapp status for boys.

Boys are always different choices from girls. They want status mostly attitude, funny. Here we are collecting some best status which are specially for boys. This status are funny as well as boys minded so enjoy this status and share on your whatsapp.

Best marathi whatsapp status for boys

marathi whatsapp status for boys
Best marathi whatsapp status for boys

मी तर फक्त तीचं Heart चोरी केलं आणि…ती वेडी आता माझं surname चोरी करायची…!


एक नवा चन्द्र मला तुझ्या रूपत दिसला

नकळत माझा जिव त्याच्या मधे फसला..!


नखरे झेलनारी असली तर नखरे करायला

पण मजा येते हो ना ….


खुप स्टेटस केले तुझ्यावर…

आता तू माझ्या आयुष्यात येऊन स्वतःच स्टेटस बनव…


एक गोष्ट अजुनही मला समजली नाही ….

ञास प्रेम केल्याने होतो की आठवण आल्याने..


आजकालच्या मुलींना काय लागतं … ‪‎OnlY Money….

आणि दिसायला…‎MazYaवानी…


आयुष्य सुंदर आहे ,फक्त सासरा श्रीमंत पहिजे आणि मुलगी एकुलती एक…!


अग वेडे जगाला दाखवण्यासाठी खोटे ‪‎प्रेम कधी केलेच नाही..

कारण ‪‎प्रेमाचा show-off करने आम्हाला कधी जमणारच नाही…


आपला जन्म फ़क्त भगव्यासाठी

‘गुलाबाच्या’ नव्हे तर ‘गुलालाच्या’ रंगासाठी


तु माझ्या ‪‎आयुष्यात येणं कधीच शक्य ‪‎नव्हतं

हे मला माहीत असून… तरी पण मी ‪‎तुझ्यावर ‪प्रेम केलं..!


आपन फक्त ‪आई बाबांच्या पाया पडतो,

आणि ‪‎देवापूढे हात ‪‎जोडतो बाकी जो जास्तीच ‪उडतो, त्याला नारळागत ‪‎फोडतो…


एक प्रवास असाही करून झालाय ज्यात पाय नाही हृदय थकून बसलय…


मिञ बोलतात एक नंबर Status असतात तुझे..!!

अरे आपण दोन नंबरचे काम कधीच केले नाही ..…


जो पर्यंत PARLE – G बिस्किट असेल ‪‎खोक्यात….

तो पर्यंत ‪राणी तूच राहशील हृदयाच्या ‪‎ठोक्यात…


आपलं ‪‎प्रेम जिथं असतं ना ,

तिथचं आपलं ‪जग असतं …

एवढी साधी ‪‎गोष्ट तुला ,

कळाली असती तर ‪‎आज मी ,

‪‎तुझा आणि तु माझी असती..


तू जर भेटली, तर चांगलंच हाय नाही भेटली तर तुझ्या बाजुवालीचे नाव काय…


प्रत्येक मुलाच्या तुटलेल्या ह्रदयाला जोडणारी एक तरी मुलगी असतेच….!!


तूला शोधायला जाउ तरी कूठे.. तू बदलली आहे… हरवली असती तर कूठून पण शोधून आणली असती…


प्रॆम ‪करायला आणि ‪निभवायाला मला तरी ‎कुठं यॆत होत…

शिकवंल ना आपल्याला ‪‎तिनॆ.


Funny marathi whatsapp status for boys

Funny marathi whatsapp status for boys
Funny marathi whatsapp status for boys

मुलींचे फेसबुक आणि व्हॉट्सऍप वरील स्टेटस My dad is my real hero

मग आमच बा काय जयकांत शिखरे आहे.??


मान ‪झुकावण्याची सवय नाहीये, अश्रु ‪‎ढाळण्याची सवय नाहिये ,

मी ‪‎हरवलो तर होईल तुला पच्छाताप खुप , कारण मला ‪‎परत येण्याची सवय नाहिये.


भाजी ला ‪चव आणि लाईफ मधे ‪Love पाहिजेच ना राव…..


ती म्हणते मला तुझे ‪स्टेटस कळत नाही…

मी म्हटलो तुला ‪माझ प्रेमच नाही समजलं

स्टेटस ‪काय कपाळ कळणार…


जेव्हा ‪गरज तुला असायची, आपले ‪‎काम सोडून मी बोलायचं

आज ‎मला गरज तुझी आहे, मात्र ‪‎मी नुसतंच ‪‎वाट बघायचं.


जर खर ‎प्रेम असेल तर दुसरा कोणता ‪व्यक्ती आवडत नाही…..

आवडलाच तर ते खर प्रेम नाही..


तिने मला विचारलं. . तू किती प्रेम करतोस माझ्यावर…मी म्हणालो ‪‎अग

जानू . .पडलेल्या पावसाचे थेंब कधी मोजता येतात का? ?…


मी तर तेव्हाच ‪‎वेडा झालो,जेव्हा ती म्हणाली की तुझी ‪Life ..

तुझी ‪एकट्याची नाही आहे…


लहानपणी एखादी वस्तु मिळाली नाही, तर जमीनीवर रडत लोळुन ती वस्तु पाहीजेच म्हणनारे..

पुढं जाऊन लग्नांमधे नागिन डांन्स चे एक्सपर्ट बनतात…


बिसलेरीची बॉटल पण ‪Kingfisher दिसायला लागली .‪तुझा Pic पाहिल्यापासुन ‪Sprite पण चढायला लागली..!


मी खुप ‪‎ignore करतो काही जणांना,का ते ‪‎मला ही माहित नाही ,

पण ‪‎ज्यांना ignore करतो त्याच्यातच जीव अडकळाय.. राव..


माझं ‪ह्रदय त्या ‪‎वाटेवर येऊन ‪‎थांबाववं

जिथे ‪तुझ्याशिवाय कुणीच ‪नसाव…


आता ठरवलय..प्रेम वगरै काय करायच नाही.. आता असं करायचे की लोक आपल्या प्रेमात पडली पाहिजेत….


अस वाटत एकदाच् तिने भेटाव मिठीत मज घ्याव,

प्रेमाने I love u बोलाव आयुष्यभराच् प्रेम क्षणभरात तिने द्याव,

तिथेच त्या प्रेमाच्या मिठीत माझं जीवनही संपावं…


“हो” म्हणणाऱ्या खुप झाल्या… आता “अहो” म्हणणारी पाहीजे.


ती एकच ‪‎Queen होती माझ्यासाठी..‪जीच्यासाठी नेहमी सगळ्यांशी भांडलो..

मग ते ‪‎Carrom मध्ये असो किंवा अस्सल ‪‎life…

हजारो व्यक्ती भेटले आयुष्यात…पण ती थोडी वेगळीच होती…जी नशिबात नव्हती…


ती आपल्या ‪‎सोबत काय ‪रेस करणार ‪यार…

आपन तर ‪Wrong Number आला तरी ‪पोरगी सेट करतो..


वेळे बरोबर मन आणि मनाबरोबर माणसे कशी बदलतात कळतच नाही..


आता तिला गरज असेल तर ती Message करेल….

नाहितर उद्या पासून…. Searching New Girlfriend …


New marathi whatsapp status for boys

New marathi whatsapp status for boys
New marathi whatsapp status for boys

मी तर तेव्हाच वेडा झालो,जेव्हां ती ‪‎म्हणाली की,

तुझी ‪‎Life .. तुझी ‪‎एकट्याची नाहीए..


तु पुन्हा माझ्या ‪आयुष्यात येण्याचा ‪प्रयत्न करू नकोस,

कारण मी एकदा केलेलं ‪‎प्रेम पुन्हा ‪‎दुस-यांदा नाही करत…


तू म्हणतेस तूझ एक फुलं माझ्याकडे ऊधार आहे ….

अग वेडे कस सांगू ,तेच तर माझ्या जगण्याचा एक आधार आहे !


एखादा मुलगा कामात कितीही व्यस्त असो ,पण

शेजारून चाललेल्या सुंदर मुलीकडे पाहण्यासाठी त्याच्याकडे

नेहमी वेळ असतो ह्याला म्हणतात खरी माणुसकी…1


दुसऱ्यांना कधीच आपली सिक्रेटस् देऊ नयेत…

कारण तुम्ही स्वत:च ते सिक्रेटस् ठेवू शकत नाहीत तर दुसऱ्यांकडून तशी ‪‎अपेक्षा का ठेवावी….?


किती ही कुणाला जिव लावा प्रेमात फसवणारे नेहमी रडवूनचं जातात……


आपल्याला ‪आवडणारी ती दिसेल म्हणून,

फक्त College मध्ये ‪‎Regular जायचो……किती छान ‪‎दिवस होते ते…


तुमच्या साठी काय पण बोलणारे खूप भेटतील तुला पण,

फक्त तुझ्याच साठी बोलणारा मी एकटाच असेन…


जी गोष्ट ‪मनातून जाऊ शकत नाही.. त्या

गोष्टीला ‪आयुष्यातून जाण्याचा काहीच ‪‎हक्क नाही….!


ती म्हणायची…डोळ्यांत तुझ्या पाहिलं,की आरश्यात पहावसच वाटत नाही,

हृदयात तुझ्या राहते मी,आणि आत्ता घरी रहावसच वाटत नाही !


GF अशी असावी जी म्हणेल…

लाख मुली पटवं पण……प्रेम फक्त माझ्या वर कर…!


एकदा सोडून गेली आहेस परत माझ्या आयुष्यात येऊ नकोस हे हृदय तुझ्यावर परत एकदा प्रेम करण्याची चूक करुन बसेन…


काही ‪‎मुलींना बघून असं वाटतं कि ‪थंडी पण ‪‎Gender Specific आहे..

आणि फक्त ‪मुलांनाच जास्त वाजते..


माश्या चे पाण्यावर,सिंगर चे गाण्यावर, कंजूशीचे वाण्यावर, जसे प्रेम असतें ना तसे प्रेम आहे आपलं तुझ्यावर…


लाखाशिवाय  बात नाहि……. अन भावाच्या  फोटोला पाहिल्याशिवाय  पोरी राहत नाही…


जगातल्या तीनच गोष्टी सर्वाधिक प्रसिद्ध आहेत…. नद्यांमध्ये Nile…! लहान बाळाची Smile ….!! आणि भाऊंची Style….


तेरी मेरी यारी ….. कटट्यावर बसून खाल्ली चाय आणि खारी….


जी आहे ‎मनात, तिच येणार माझ्या ‪घरात….


मान ‪झुकावण्याची सवय नाहीये,

अश्रु ‪‎ढाळण्याची सवय नाहिये ,

मी ‪‎हरवलो तर होईल तुला पच्छाताप खुप ,

कारण मला ‪‎परत येण्याची सवय नाहिये…


Special marathi whatsapp status for boys

Special marathi whatsapp status for boys
Special marathi whatsapp status for boys

जिंकणं तर माझ्या रक्तातच आहे,आणि हरणं ?

ती जंगलात राहतात.


भावा डीगरी तर तूला कोणत्याही काँलेज मध्ये मिळेल,

मात्र ज्ञान तूला आपले स्टेटस वाचूनच मिळनार….!


एक ‪‎मुलगी खुप ‪‎लाईन देत होती..

मग काय ‪‎चुकिला माफी नाही..

जाऊन ‪सांगीतलं माझ्या ‪आयटम ला..

मग फुकट ‪WWE बघितली ना राव..


डोळ्यातले आसू पण किती ‪निरागस असतात ना..?

साला ‪जिच्यासाठी निघतात, ‪तिलाच त्याची ‪फिकीर नसते?


लाख जण वाईट बोलतील तिच्या विषयी पण आपल्याला ती आवडली म्हणून उडत गेली दुनियादारी…!


ती बोलली friends बनायचं  आहे मी बोललो friend list तर Full झाली आहे,

girl friend होणार आसशील तर सांग कुठेतरी adjust करतो…


हृदयाच्या जवळ राहणार कुणीतरी असाव अस तुला वाटत नाही का ?

मी तर तुलाच निवडलं तु मला निवडशील का ?


जगलो तर आईचा …. मेलो तर साई चा …..!


आजही तिच्या घरासमोरुन जाताना ती मला पाहुन  दरवाजा बंद ‪‎करते,

पण  सुख यात आहे की ती आजही मला ओळखते ……


लढेन जो पर्यंत माझा दुसरा हात तुझ्या हातात असेल…


मि असाच आहे, पटल तर घ्या नाय तर द्या सोडून….


आजकालच्या  मुलींना हिरो आवडतात रनबीर,वरुण सारखे आणि BOYFRIEND असतो  फँड्री सारखा.. वाजीव रे जब्या….


लोक का ‪जळतात ह्याचा ‪विचार मी करत नाही लोक अजुन कसे ‪‎जळतील ह्याचा विचार करतो..


प्रेम आंधळे असते.. म्हणुन ‪‎अंधारात पण होऊ शकते…


आम्ही चूकून पन मुंगी च्या वाटेला जात नाही ,पण आम्ही आमच्या लायकीवर आलो की,

सिंहाचे दात पन मोजायला भीत नाही…!


तुझ्यात आणि माझ्यात कुठे दुरावा आहे,आठवण तिकडे आणि उचकी इकडे,

हाच आपल्या प्रेमाचा मोठा पुरावा आहे…


जरा ‪‎प्रेमाने आवाज देऊन बघ…

आज पण ‪माझ ‪नाव ‪तुझ्या ‪ओठांवर खुप ‪सुंदर वाटत…


कोणी तरी अशी असावी जी मिठीत घेऊन म्हणावी ” रडू नकोस ऊद्या नक्की kiss देते”….


चुकला तर वाट दावू, पण भुंकला तर वाट लावू ..


Crazy marathi whatsapp status for boys

Crazy marathi whatsapp status for boys
Crazy marathi whatsapp status for boys

आई बाबा आणि साईबाबा ची शपथ आपण तुम्हाला कधीच विसरणार नाही..


फोर्ड चा फिगो अन पोरीचा इगो आपल्याला जरापन आवडत नाही ….


तिने तिच्या ‪attitude मधला माज मला दाखवला,

मग भाऊ पण तापला आपण तिला आपल्या ‪‎status दाखवला…


माझ्यासाठी हे गरजेच नाही की मला काय वाटतं…. माझ्यासाठी हे गरजेच आहे की तुला काय वाटतं…


तु माझी होणार नाही हे मला आधीच माहीत होत …,

पण मलाही बघायच होत खर प्रेम कस असते…”


मला नेहमी मुली म्हणतात तू whatsapp वर DP ठेवत जाऊ नकोस,

मी विचारले का? तर त्या म्हणाल्या आमच्या मोबाइलची स्क्रीन खराब होते Lipstik मुळे…!


अग ए वेडे प्रेम तर फक्त तुझ्या वरच आहे फक्त आता college सुरू झालय म्हणून गोपीकांकडे लक्ष जाते…


काॅलेजमध्ये सुंदर ‪मुलगी दिसली की तिची ‪आठवण होते कारण,

मला सोडून जाताना ‪ती म्हणाली होती की तुझ्या ‪आयुष्यात माझ्यापेक्षाही ‪‎सुंदर मुलगी येईल”♡


ज्या मुलीच्या मागे मुलांचा झुंड भिरत असतो त्या मुलीच्या मागे आपण कधी लागत नाय कारण,

झुंड मे तो सुवर आते है शेर तो अकेला ही आता है..


मला नडलास तर एकदा तुला सोडतो.. पण आपल्या भाऊला नडलास तर मग कोयत्याने तोडतो ‘..


म्हणे ‪‎एंगेज आहे, अरे ‪‎सांगा तीला आपन ‪‎मराठा आहे,

‪राखीव मध्ये ‪‎नाय घुसणार ,ओपन मध्येच धिंगाना करणार…


मी तुमच्या आयुष्यातील तितका महत्वाचा व्यक्ति नसलो,

तरी आशा करतो की जेव्हा कधी आठवण येईल तेव्हा,

नक्की म्हणाल “इतरांपेक्षा चांगला होता तो”…


माझ्या ‪चुका मला सांगा…

लोकांजवळ सांगून ‪उपयोग नाही…कारण सुधारायचे मला आहे ‪‎लोकांना नाही…!


आयुष्य संपल्यावर ‪शहाणपण आलं तर ‪उजळणी करायला ‪वेळ नाही उरत…


नाही म्हटलं तरी…तुझ्या ‪आठवणी येतात ‪भेटायला…!


एवढं प्रेम करून सुद्धा जी माझी नाही होऊ शकली, ती दुसऱ्याची तरी काय होणार…!


अग वेडे जास्त भाव खावु नकोस ,

‪तुझ्या लग्नात जेवढी ‎लोक येतिल ना,

‪‎तेवढे तर ‪‎माझ्या लग्नात ,

‪‎DJ सिस्टीम समोर नाचायला पोर असतील..


“लहानपणी मी २० व्या मजल्यावरून पडलो होतो खाली”, संताने बंताला सांगितले.

“काय सांगतोस, मग वाचला होतास की मेलास”? बंताने काळजीने विचारले,

“आठवत नाही यार आता, फार जुनी गोष्ट आहे ही”…!


Life मध्ये एकच अशी GF असावी…

जी म्हणेल अरे पागल मी तुझी LIC आहे..

जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी…


Attitude marathi whatsapp status for boys

Attitude marathi whatsapp status for boys
Attitude marathi whatsapp status for boys

जे आपल्याला ‪‎Ignore करत असतात..

त्यांच्यासोबतच ‪‎बोलायच जास्त ‪‎मन होत असत….!


आपला पण $tutus हाय…गल्लीमंदी respect हाय …

तरीपण आजुन $ingLe हाय…LoVe नावाची फालतुगिरी..

आपल्याला पण करायची हाय ..


तिला त्रास सहन होत नव्हता म्हणून ‪‎तिने तो त्रास मला दिला…!


प्रेम करणे सगळ्यानाच जमत नाही

‪धाडस लागत पुढे ‪खड्डा आहे माहीत असून ‪उडी घालायला..


भल्या-भल्या गोपिकांचा नाद या मनाने सोडला ,

कारण त्या एका राधेनेचं जीव वेडापिसा करून सोडला …


काल रात्री ‪ Dp upload केला !

तोवर आज ‪सकाळी मी आजारी..

किती घाण नजरा लावतात रे या ‪‎मुली…


“तिच्या पेक्षा भारी मला माझे दुश्मन वाटतात …

जेव्हा पण भेटतात साले एकच सांगतात.. “सोडनार नाय तुला “


तुझ्या स्वप्नातला तो कदाचित मी नसेल ही पण,

‪माझ्या श्वासातिल ती माञ फक्त तुच आहेस…!


देवा ज्या ‪मुली भाव खातात…

त्यांना जाड, ढोल, ‪म्हशी,गेंड्यां सारखं बनव..

एकच इच्छा दुःखी आत्म्याची…


प्राण माझा असला तरी,श्वास मात्र तुझाचं आहे…!!

प्रेम माझे असले तरी,सुगंध मात्र तुझाचं आहे….!!


कुणाला कोपर्यात सेंटिंग सोबत फोनवर बोलतांना बघा

तेव्हा माहित होईल, वाघाला पण मांजर बनवुन टाकते हे प्रेम..


आजकाल ‪कळतच नाही की,

नक्की ‪‎अंगावर काटा कशामूळे येतो????

‪थंडीने की ‪‎तीला पाहून..!


प्रेमात पडायला सगळ्यांना आवडेल,

पण जिच्यासाठी पडतो तिने उचललं पाहिजे ना राव…


मुलींच्या स्कूटिला दोन ऐवजी चार ठिकाणी ब्रेक असले,

तरीही त्या पायानेच स्कूटि थांबवतील..


जी ‪‎मुलगी मला ‪‎१४ फेब्रुवारी ला ‪‎प्रपोज करणार आहे, ती मला आज आता पण ‪‎प्रपोज करु शकते..

माझ्यासाठी कोणी Wating वर राहिलेला नाही आवडत आपल्याला..


आज पर्यंत एवढ्या ‪मुली पाहिल्या,

वाटल कुणी ‪‎beautiful तर कुणी ‪‎Smart आहे,

पण तीला पाहिल्यावर कळलं,

आपल्याला पण ‪Heart आहे…


लखलखते तारे बघण्यासाठी आपल्याला  अंधारात राहावं लागतं,

आणी माझ्या भावाचा फोटो बघण्यासाठी पोरींना  ऑनलाईनच राहावं लागतं..!


नेहमी दुख लपवून हसलो फक्त तुझ्यासाठी….

आणि थोडी का होईना… तु कधी रडली का…?

माझ्यासाठी…


ती आज मला म्हणाली तुला ताप आहे,

आता तिला कोण सांगणार की मी जन्मा पासूनच HOT आहे…


मी समोर नको म्हणून डोळे मिटून घेशील … पण चोरून

पाहणाऱ्या हृदयाला काय उत्तर देशील …


We hope you love this special marathi whatsapp status for boys. Also you can check marathi attitude status for boys, stay tuned for more status and quotes.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.