Marathi status for boys

115+ Best Marathi Status For Boys

Marathi Status For Boys: You are a boy and looking for the best and latest marathi status? If yes, then you are at the right place. In this article, we mainly focus on the status which are mostly related to boys. Boys are always looking for cool and new status to showoff on social media

Boys always show they are strong and romantic from outside, but they also have feelings and sentiments which they never show in front of anyone. In this article, we are helping you with status which can express your sentiments and feelings. Here you can get status which is funny, romantic as well as serious and emotional. Scroll down below and grab your favorite status from this collection. In this we can share only 115+ status but stay tuned in upcoming days we are upgrading this collection and share more status and images for you.

Latest marathi status for boys

latest marathi status for boys
latest marathi status for boys

माझ्या ‪चुका मला सांगा…

लोकांजवळ सांगून ‪उपयोग नाही…

कारण सुधारायचे मला आहे ‪‎लोकांना नाही…


प्रेम आंधळे असते..

म्हणुन ‪‎अंधारात पण होऊ शकते…


दुसऱ्यांना कधीच आपली सिक्रेटस् देऊ नयेत…

कारण तुम्ही स्वत:च ते सिक्रेटस् ठेवू शकत नाहीत तर दुसऱ्यांकडून तशी ‪‎अपेक्षा का ठेवावी?..


जे आपल्याला ‪‎Ignore करत असतात..

त्यांच्यासोबतच ‪‎बोलायच जास्त ‪‎मन होत असत.


‎राग तर तेव्हा येतो..

जेव्हा आपल ‪‎आयुष्य ‪बरबाद करुन ते बोलतात की

आपण फक्‍त ‪‎Friends म्हणून राहू शकतो का?


खुप स्टेटस केले तुझ्यावर…

आता तू माझ्या आयुष्यात येऊन स्वतःच स्टेटस बनव…


‎मुलींनी 1000 रुपायचं ‪‎फेशियल

केल्यानंतर पण

‪भूतासारख्या दिसतात…


जरा ‪‎प्रेमाने आवाज देऊन बघ…

आज पण ‪माझ ‪नाव ‪तुझ्या ‪ओठांवर खुप ‪सुंदर वाटत…


तुझ्यात आणि माझ्यात कुठे दुरावा आहे आठवण तिकडे आणि उचकी इकडे हाच आपल्या प्रेमाचा मोठा पुरावा आहे…


एक प्रवास असाही करून झालाय ज्यात पाय नाही हृदय थकून बसलय…


अस वाटत एकदाच् तिने भेटाव मिठीत मज घ्याव प्रेमाने I love u बोलाव आयुष्यभराच् प्रेम क्षणभरात तिने द्याव तिथेच त्या प्रेमाच्या

मिठीत माझं जीवनही संपावं…


एक ‪‎मुलगी खुप ‪‎लाईन देत होती..

मग काय ‪‎चुकिला माफी नाही..

जाऊन ‪सांगीतलं माझ्या ‪आयटम ला..

मग फुकट ‪WWE बघितली ना राव..


‪ती आपल्या ‪‎सोबत काय ‪रेस करणार ‪यार…

आपन तर ‪Wrong Number आला तरी ‪पोरगी सेट करतो…


तु पुन्हा माझ्या ‪आयुष्यात

येण्याचा ‪प्रयत्न करू नकोस,

कारण मी एकदा केलेलं ‪‎प्रेम

पुन्हा ‪‎दुस-यांदा नाही करत…


“आख्या महाराष्ट्रात अस गाव नाही  जिथे माझं नाव नाही…”


जी ‪‎मुलगी मला ‪‎१४ फेब्रुवारी ला ‪‎प्रपोज करणार आहे ती मला आज आता पण ‪‎प्रपोज करु शकते

माझ्यासाठी कोणी Wating वर राहिलेला नाही आवडत आपल्याला..


मान ‪झुकावण्याची सवय नाहीये,

अश्रु ‪‎ढाळण्याची सवय नाहिये ,

मी ‪‎हरवलो तर होईल तुला पच्छाताप खुप ,

कारण मला ‪‎परत येण्याची सवय नाहिये…


‪मी तर तेव्हा च वेडा झालो.

जेव्हां ती ‪‎म्हणाली की

तुझी ‪‎Life .. तुझी ‪‎एकट्याची

नाहीए..


ती म्हणायची…डोळ्यांत तुझ्या पाहिलं,की आरश्यात पहावसच वाटत नाही,

हृदयात तुझ्या राहते मी,आणि आत्ता घरी रहावसच वाटत नाही !


जर खर ‎प्रेम असेल तर

दुसरा कोणता ‪व्यक्ती आवडत

नाही…..

आवडलाच तर ते खर प्रेम नाही..


हा माझा हृदय ना जगात सगळ्यात जास्त cheater आहे

किती जणांना हृदयात जागा देते

पण फक्त तुझा एकासाठीच धडधडते…


New marathi status for boys

new marathi status for boys
new marathi status for boys

तुला विसरु कस ?

माझी ‪‎पहिली चुक आहेस तु..

मी आज ‪जिवंत आहे…

त्याच ‪कारण आहेस तु….


जर दोन समजूतदार मनं  एकत्र असतील, तर ते  प्रेम नक्कीच  आयुष्यभरासाठी टिकतं..


आपलं जगण ‪‎दुसऱ्यासाठी जेवणातल्या ‪‎मिठासारखं असावं पाहिलं तर ‪‎दिसत नाही पण नसलं तर ‪जेवण जात नाही…


 

जो पर्यंत PARLE – G बिस्किट असेल ‪‎खोक्यात….

तो पर्यंत ‪राणी तूच राहशील हृदयाच्या ‪‎ठोक्यात…


नखरे झेलनारी असली तर नखरे करायला

पण मजा येते हो ना ….


मी तुमच्या आयुष्यातील तितका महत्वाचा

व्यक्ति नसलो तरी आशा करतो की जेव्हा कधी

आठवण येईल तेव्हा नक्की म्हणाल “इतरांपेक्षा

चांगला होता तो”…


अग वेडे जगाला दाखवण्यासाठी खोटे ‪‎प्रेम कधी केलेच नाही..

कारण ‪‎प्रेमाचा show-off करने आम्हाला कधी जमणारच नाही…


‎तिला त्रास सहन होत नव्हता

म्हणून ‪‎तिने तो त्रास मला दिला


डोळ्यातले आसू पण किती ‪निरागस असतात ना..?

साला ‪जिच्यासाठी निघतात, ‪तिलाच

त्याची ‪फिकीर नसते?


प्रेम करणे सगळ्यानाच जमत नाही

‪धाडस लागत पुढे ‪खड़ा आहे माहीत असून ‪उडी

घालायला..


मी खुप ‪‎ignore करतो काही जणांना

का ते ‪‎मला ही माहित नाही ,

पण ‪‎ज्यांना ignore करतो त्याच्यातच

‪जीव अडकळाय.. राव..


ती म्हणते मला तुझे ‪स्टेटस कळत नाही…

मी म्हटलो तुला ‪माझ प्रेमच नाही समजलं

स्टेटस ‪काय कपाळ कळणार…


खुपदा तू नसून हि जवळ असल्याचा भास होतो, तो भास आहे हे कळल्यावर मात्र जीवाला त्रास होतो..


आपलं ‪‎प्रेम जिथं असतं ना ,

तिथचं आपलं ‪जग असतं …

एवढी साधी ‪‎गोष्ट तुला ,

कळाली असती तर ‪‎आज मी ,

‪‎तुझा आणि तु माझी असती..


कधी कधी तुला ‪पाहण्यासाठी, तुझ्या ‪‎प्रोफाईल मध्ये जावंच लागतं…

आणि पुन्हा या ‪‎वेङ्या मनाला, तुझ्या ‪प्रेमात पङावच लागतं……


आज पर्यंत एवढ्या ‪मुली पाहिल्या

वाटल कुणी ‪‎beautiful तर कुणी ‪‎Smart आहे,

पण तीला पाहिल्यावर कळलं

आपल्याला पण ‪Heart आहे…


देवा ज्या ‪मुली भाव खातात… त्यांना

जाड ढोल ‪म्हशी गेंड्यां सारखं बनव..

एकच इच्छा दुःखी आत्म्याची…


ईतकं ‪‎मनमोकळ हसलीस

क्षणभर ‪‎श्वास घेणंच विसरलो…

रम्य ‪निसर्ग होता सभोवती

मी ‪तिकडे बघणंच विसरलो…


काही ‪‎मुलींना बघून असं वाटतं कि ‪थंडी पण ‪‎Gender Specific आहे..

आणि फक्त ‪मुलांनाच जास्त वाजते..


‎आयुष्य संपल्यावर ‪शहाणपण आलं तर ‪उजळणी करायला ‪वेळ नाही उरत…


‎रडू तर येत होत डोळ्यात मात्र दिसत नव्हत… ‪‎चेहरा कोरडा होता… पण ‪‎मन मात्र भिजत होत…


एक ‪इच्छा होती

तुझ्या बरोबर जगण्याची

नाहीतर हे  प्रेम

कोणावरही झाल असत . .


‪Sweet आहे रे ‪ती..

स्वता:च ‪‎वेड लावते आणि

बोलते ‪सटकला लेका तू…


 Best marathi status for boys

Best marathi status for boys

तो कागदाचा तुकडा अजुनही मी जपुन

ठेवलाय, त्यावर तु मस्करीमध्ये लिहिल होत.

“माझ तुझ्यावर प्रेम आहे”..


तू जर ‘A’ For Attitude….दाखवला ना…… तर मी ‘B For Bhav… पण नाही देणार.


भल्या-भल्या गोपिकांचा नाद या मनाने सोडला , कारण त्या एका राधेनेचं जीव वेडापिसा करून सोडला …


प्रेमात पडायला सगळ्यांना आवडेल पण जिच्यासाठी पडतो

तिने उचललं पाहिजे ना राव…


हृदयाच्या जवळ राहणार कुणीतरी असाव अस तुला वाटत

नाही का ? मी तर तुलाच निवडलं तु मला निवडशील का ?


ए वेडे बघायचं असेल तर प्रेमाने बघ…एकतर आईने शिव्या

देवुन नजर काढलीये…!


तुमच्या साठी काय पण बोलणारे खूप भेटतील तुला पण,

फक्त तुझ्याच साठी बोलणारा मी एकटाच असेन…


बर झालं प्रत्येक स्वप्न देवाने पूर्ण नाही केल ते… नायतर काय माहित माझे दोस्त कुणा-कुणाला वाहिनी बोलतील ते…


ती आज मला म्हणाली तुला ताप आहे. आता तिला कोण सांगणार की मी जन्मा पासूनच HOT आहे…


तिच माझ्यावर खूप प्रेम आहे पण ती दाखवत नाही कारण तिला माहिती आहे प्रेम या गोष्टीवर माझा विश्वास नाही.


ज्या दिवशी हा देह चितेवर जळत असेल त्या दिवशी  लोक बोलतील भावा माणूस कधी भेटला तर नवता पण

Status मात्र भारी टाकायचा..!!!


“हो” म्हणणाऱ्या खुप झाल्या… आता “अहो” म्हणणारी पाहीजे.


जी गोष्ट ‪मनातून जाऊ शकत नाही.. त्या

गोष्टीला ‪आयुष्यातून जाण्याचा काहीच ‪‎हक्क नाही


आयुष्यभर कोणच साथ देत नाही हे समजल आहे मला, लोक तर तेव्हाच् आठवण करतात जेव्हा ते स्वतः एकटे असतात.


माझं ‪ह्रदय त्या ‪‎वाटेवर येऊन ‪‎थांबाववं

जिथे ‪तुझ्याशिवाय कुणीच ‪नसाव…


तूला शोधायला जाउ तरी कूठे.. तू बदलली आहे… हरवली असती तर कूठून पण शोधून आणली असती…


आता ठरवलय..प्रेम वगरै काय करायच नाही.. आता असं करायचे की लोक आपल्याप्रेमात पडली पाहिजेत….


‎ती एकच ‪‎Queen होती माझ्यासाठी..‪जीच्यासाठी नेहमी सगळ्यांशी भांडलो.. मग ते ‪‎Carrom मध्ये असो किंवा अस्सल ‪‎life… हजारो

व्यक्ती भेटले आयुष्यात…पण ती थोडी वेगळीच होती…जी नशिबात नव्हती…


GF अशी असावी जी

म्हणेल… लाख मुली पटवं पण……प्रेम

..फक्त माझ्या वर कर…


मी एका हाताने आपल्या आयुष्यातील

सर्व अडचणींवर मात करेन….,सर्वांशी

लढेन जो पर्यंत माझा दुसरा हात तुझ्या हातात असेल…


येरे येरे पावसा, girlfriend खाते पैसा,

पैसा झाला खाऊन, Boyfriend गेला वाहून…


Whatsapp marathi status for boys

Whatsapp marathi status for boys

ज्या मुलीच्या मागे मुलांचा झुंड भिरत असतो त्या मुलीच्या मागे आपण कधी लागत नाय कारण झुंड मे तो सुवर आते है शेर तो

अकेला ही आता है..


मुलींचे फेसबुक आणि व्हॉट्सऍप वरील स्टेटस My dad is my real hero मग आमच बा काय जयकांत शिखरे आहे.??


‎काॅलेजमध्ये सुंदर ‪मुलगी दिसली की

तिची ‪आठवण होते कारण,

मला सोडून जाताना ‪ती म्हणाली होती की

तुझ्या ‪आयुष्यात माझ्यापेक्षाही ‪‎सुंदर मुलगी येईल”♡


‎Life मध्ये एकच अशी GF असावी… जी म्हणेल अरे

पागल मी तुझी LIC आहे.. जिंदगी के

साथ भी और जिंदगी के बाद भी…


अग ए वेडे प्रेम तर फक्त तुझ्या वरच आहे फक्त आता college सुरू झालय म्हणून गोपीकांकडे लक्ष जाते…


जिंकणं तर माझ्या रक्तातच आहे.

आणि हरणं ?

ती जंगलात राहतात.


“तिच्या पेक्षा भारी मला माझे दुश्मन वाटतात …जेव्हा पण भेटतात साले एकच सांगतात.. “सोडनार नाय तुला “


आता तिला गरज असेल तर ती

Message करेल….  नाहितर उद्या पासून….

Searching New Girlfriend …


कोणी तरी अशी असावी जी मिठीत घेऊन म्हणावी ” रडू नकोस ऊद्या नक्की kiss देते”….


आजपासून मी दोन नियम बनवलेत माझ्यासाठी..

  1. परक्या मुलीकडे पहायचं नाही..
  2. जगात कोणालाच परकं समजायचं नाही ..

आजकालच्या  मुलींना हिरो आवडतात रनबीर वरुण सारखे आणि BOYFRIEND असतो  फँड्री सारखा.. वाजीव रे जब्या….


आजही तिच्या घरासमोरुन जाताना ती मला पाहुन  दरवाजा बंद ‪‎करते पण  सुख यात आहे की ती आजही मला ओळखते ……


आम्ही चूकून पन मुंगी च्या वाटेला जात नाही

पण आम्ही आमच्या लायकीवर आलो की

सिंहाचे दात पन मोजायला भीत नाही…


ती बोलली freind बनायच

आहे मी बोललो freind list तर

Full झाली आहे girl freind होणार

आसशील तर सांग कुठेतरी adjust

करतो…


जगात फक्त  दोनच गोष्टी प्रसिद्ध

आहेत एक म्हणजे माझी  Style आणि ते बघुन

माझी पिल्लु देते ती  Smile.


मी तर फक्त तीचं Heart चोरी केलं आणि…ती वेडीआता माझ surname चोरी करायची..


अग वेडे जास्त भाव खावु नकोस ,

‪तुझ्या लग्नात जेवढी ‎लोक येतिल ना,

‪‎तेवढे तर ‪‎माझ्या लग्नात ,

‪‎DJ सिस्टीम समोर नाचायला पोर असतील..


प्रॆम ‪करायला आणि ‪निभवायाला

मला तरी ‎कुठं यॆत होत…

शिकवंल ना आपल्याला ‪‎तिनॆ.


लाखाशिवाय  बात नाहि……. अन भावाच्या  फोटोला पाहिल्याशिवाय  पोरी राहत नाही…


मला नडलास तर एकदा तुला सोडतो.. पण आपल्या भाऊला नडलास तर मग कोयत्याने तोडतो ‘..


‪वेडी आहे रे ती,

मला ञास देण्याच्या नादात. .‪‎

स्वतालाच ञास करून घेते. ….


Fb marathi status for boys

Fb marathi status for boys

तू लाख ‪विसरशील ….

पण  ठसका लागला कधी तर सर्वात आधी …. मलाच आठवशील..


मित्रां साठी ‪‎मन आणि ‪‎शत्रुन साठी ‪‎गन है नेहमी माझ्या कडे ‪तयार आसते……


मुलींच्या स्कूटिला दोन ऐवजी चार ठिकाणी ब्रेक असले तरीही त्या पायानेच स्कूटि थांबवतील..


तिने मला विचारलं. . तू किती प्रेम करतोस माझ्यावर…मी म्हणालो ‪‎अग

जानू . .पडलेल्या पावसाचे थेंब कधी मोजता येतात का? ?…


तिने तिच्या ‪attitude मधला माज मला दाखवला

मग भाऊ पण तापला आपण तिला

आपल्या ‪‎status दाखवला…


लखलखते तारे बघण्यासाठी आपल्याला  अंधारात राहावं लागतं आणी माझ्या भावाचा फोटो बघण्यासाठी पोरींना  ऑनलाईनच राहावं

लागतं


बिसलरीची बॉटल पण ‪Kingfisher दिसायला लागली .‪तुझा Pic पाहिल्यापासुन ‪Sprite पण चढायला लागली


प्रेम जिच्यावर करायचं तिच्याच घराभोवती फिरायचं …आणि एखद्या दिवशी तिच्याच लग्नात पोटभर जेवायचं…!!!दाबून जेवायचं, सगळ विसरून ….


भाऊ तुला नडू दे कोण पण…

मैत्रि खातीर मला फ़क्त एक फोन …

मग तुझ्या साठी एका गोळीत

भुताच्या टोळीत


जगलो तर आईचा …. मेलो तर साई चा …..!


तु माझ्या ‪‎आयुष्यात येणं कधीच शक्य ‪‎नव्हतं

हे मला माहीत असून… तरीपण मी ‪‎तुझ्यावर ‪प्रेम केलं


तू म्हणतेस तूझ एक फुलं माझ्याकडे ऊधार आहे ….

अग वेडे कस सांगू ,तेच तर माझ्या जगण्याचा एक आधार आहे !


प्राण माझा असला तरी,श्वास मात्र तुझाचं आहे…!!

प्रेम माझे असले तरी,सुगंध मात्र तुझाचं आहे….!!


एक नवा चन्द्र मला तुझ्या रूपत दिसला

नकळत माझा जिव त्याच्या मधे फसला


मला नेहमी मुली म्हणतात तू whatsapp वर DP ठेवत जाऊ नकोस.मी विचारले का? तर त्या म्हणाल्या आमच्या मोबाइलची स्क्रीन खराब होते Lipstik मुळे


नेहमी दुख लपवून हसलो फक्त तुझ्यासाठी….

आणि थोडी का होईना… तु कधी रडली का…?

माझ्यासाठी…


भावा डीगरी तर

तूला कोणत्याही काँलेज मध्ये मिळेल

मात्र ज्ञान तूला आपले स्टेटस वाचूनच मिळनार


आपला जन्म फ़क्त भगव्यासाठी

‘गुलाबाच्या’ नव्हे तर ‘गुलालाच्या’ रंगासाठी


एवढं प्रेम करून सुद्धा जी माझी नाही होऊ शकली, ती दुसऱ्याची तरी काय होणार.


म्हणे ‪‎एंगेज आहे, अरे ‪‎सांगा तीला आपन ‪‎मराठा आहे,

‪राखीव मध्ये ‪‎नाय घुसणार ,

‪‎ओपन मध्येच धिंगाना करणार…


‪‎तुझ्या घराकडे आल्याशिवाय राहवत नाही..

तु नाही ‪‎बोललीस तरी ‪चालेल पण..

एकदा का होईना तुला ‪पाहिल्याशिवाय

राहवत नाही..


Cool marathi status for boys

Cool marathi status for boys

प्रेमाचा ‪time pass करू नका जर नशीब फिरले तर प्रेम तुमचा time pass करेल.


हम जहाँ खडे होते है….”आईला तिथेच लाईन संपली”….


हे बघ पोरी GF असो या नसो आपल्याला त्याची पर्वा नाही, आणि आपल्या गल्लीतल्या पोरी आपल्याला ‘‪‎ChoclateBoy’ म्हणतात त्याचा कधी गर्व नाही.


एकदा सोडून गेली आहेस परत माझ्या आयुष्यात येऊ नकोस हे हृदय तुझ्यावर परत एकदा प्रेम करण्याची चूक करुन बसेन…


आपलं कस आहे माहिती आहे का…? आला तर

आला नाहीतर ‪तेल लावत गेला…


लाइन लगा लेता in ‪Girlfriends की  ..पर क्या करू माँ ने कहाँ हैं….”बाळ ‪‎पोरींच्या नादाला लागायच नाही”


तोच नवरा ‪सुखी आहे…..

ज्याची बायको ‪मुकी आहे….


आजकालच्या मुलींना काय लागतं … ‪‎OnlY Money….

आणि दिसायला…‎MazYaवानी…


आपन फक्त ‪आई बाबांच्या पाया पडतो, आणि ‪‎देवापूढे हात ‪‎जोडतो बाकी जो जास्तीच ‪उडतो, त्याला नारळागत ‪‎फोडतो…


आपल्याला ‪आवडणारी ती दिसेल म्हणून,

फक्त College मध्ये ‪‎Regular जायचो……किती छान ‪‎दिवस होते ते…


आपल्याला ‪आवडणारी ती दिसेल म्हणून,

फक्त College मध्ये ‪‎Regular जायचो……किती छान ‪‎दिवस होते ते…


ना कोणाच्या अभावाने जगतो ना कोणाच्या प्रभावाने जगतो अरे जिंदगी अपनी हे, बस आम्ही आमच्या स्वभावाने जगतो..


प्रेम तर आज पण करतो खुप तुझ्यावर फक्त आजवर तु ते कधी समजून घेतले नाही…


हल्लीचा gf आणि bf चा निम्मा वेळ हा I love u बोलण्या पेक्षा I am sorry बोलणयातच जातो .


किती ही कुणाला जिव लावा प्रेमात फसवणारे नेहमी रडवूनचं जातात……


मी म्हटल प्रेम हे नेहमी अपूर्णच राहते,

ती हसता हसता म्हणाली पूर्ण करुन मला संपवायच नाहीये…


माश्या चे पाण्यावर सिंगर चे गाण्यावर कंजूशीचे वाण्या वर जसे प्रेम असतें ना तसे प्रेम आहे आपलं तुझ्यावर…


प्रत्येक मुलाच्या तुटलेल्या ह्रदयाला जोडणारी एक तरी मुलगी असतेच….!!


आयुष्य सुंदर आहे ,फक्त सासरा श्रीमंत पहिजे आणि मुलगी एकुलती एक


मूली जेवण कमी करतात

कारण ते भाव जास्त खातात..


माझीवाली रडताना पण एवढी Cute दिसते की कळतच नाही हिला शांत करू का अजून एक बुक्की मारू…


भिडते जेव्हा नजरेला नजर तेव्हा तुझाच विचार मानात असतो,

तू माझ्याशी स्पष्ट कधी बोलशील मी त्याचीच वाट पाहत बसतो..


हा माझा हृदय ना जगात सगळ्यात जास्त cheater आहे

किती जणांना हृदयात जागा देते

पण फक्त तुझा एकासाठीच धडधडते…

हा माझा हृदय ना जगात सगळ्यात जास्त cheater आहे

किती जणांना हृदयात जागा देते

पण फक्त तुझा एकासाठीच धडधडते…


We hope you love this best marathi status for boys collection. Share this on social media platforms like whatsapp, facebook and  instagram. In this site we always share marathi status and quotes, Stay tuned for more status and updates.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.