Miss You Status In Marathi

105+ Emotional Miss You Status In Marathi

Miss You Status In Marathi: Are you missing someone badly and looking for status or images which express your sentiments. Then here we will help you with some miss you status and quotes which you can share to express your feelings.

When we attach to someone emotionally and that person or family is very far from us we feel very sad. that can be anyone your friend, family or your gf/bf. If we missing someone badly and gets emotional it’s mean that a person is very important for you in your life. You need them with you, you want to spend time with them. But because of some reasons maybe education, job or maybe heartbroken that person was far away from us. You continuously miss your family or the guy/girl whom you love. Scroll down below and get some status that you can share with your loved ones and let them know how much you miss them.

Emotional Miss You Status In Marathi

image of miss you status in marathi
Emotional Miss You Status In Marathi

तुझी आठवण आली की मी हसत राहीन या जन्मी मी तुझा झालो नाही तरी पुढ्च्या जन्मी नक्कीच होईन.


तिचं कामच आहे आठवत राहणे, ती कधी वेळ काळ, बघत नाही, तिला वाटते तेव्हा येऊन जाते, कधी हसवते तर कधी रडवून जाते. असे माझे विरह प्रेम.


तुझ्या आठवणी म्हणजे… मोरपिसाचा हळूवार स्पर्श तुझ्या आठवणी म्हणजे… नकळत निर्माण होणारा हर्ष


नजरेत भरणारी सर्वच असतात, परंतू र्‍हदयात राहणारी माणसे फारच कमी असतात…


पिंजऱ्यात असलेल्या पक्षांची कोण आठवण काढत? आठवण त्यांचीच येते जे सोडून गेलेत…


बघ माझी आठवण येते का ?


मनात आठवणी गर्दी करतात तेव्हा, ह्सतमुखानं त्यांना या म्हणावं;


माझा आधार व्हायला शब्द कधिही तयार असतात अगदी तसच माझा आजार व्हायला तुझ्या आठवणिही तयार असतात..


येईन किंवा न येईन परत तुझ्या भेटीला, आठवणी माञ बांधुन ठेवीन काळजातल्या गाठीला…


लाल मिरची हिरव देठ, आठवण आली तर फेसबुकवर भेट…


स्वतःलाच स्वतः विसरत असतो…..काय जादू मंतरलीस माझ्यावर,जिथे तिथे फक्त तुलाच शोधत राहतो..


आता माझ्या हृदयातच तु आहेस म्हटल्यावर,

माझ्या प्रत्येक ठोक्याला तु आठवणारच ना वेडु……..


मनाचे भाव असतात

साधे भोळे….,

तुझी आठवण येताच

भरतात डोळे……


तुझ्या आठवणीना पडद्याआड करण्याचा खूप प्रयत्न केला,

पण प्रत्येक प्रयत्न शेवटी अयशस्वीच ठरला,

वाटले होते आता तुला सहजपणे विसरू शकेन,

पण शेवटी तुझ्या आठवणीत माझा प्रत्येक अश्रू कोरडाच राहिला….


आले आता एक असे वळण नको असलेलं..

तुझ्या आयुष्यात माझे स्थान ओझरत चाललेलं

विरह, दुख, यातना हेच सोबती सांगाती आपले उरलेले..

एक एक क्षण डोळ्यात दाटून अश्रू बनून गालावर ओघळले..


आता तुला विसरणं हेच

आहे माझ्या प्रेमाचे प्रायश्चित्त….


जिथे श्वासात श्वास गुंततात तेच क्षण आपले असतात….

तू नसलास आता तरी.. तेच क्षण मला आजही आठवतात …


एक बाकी एकाकी, एक अंत एकांत ..

एक अडके एकात, एक एकटया जगात …

एक खिडकी एक वारा, एक चन्द्र एक तारा …

एक नजर एक वाट, एक एकटा एकटाच……


Sad Miss You Status In Marathi

Sad Miss You Status In Marathi

आले आता एक असे वळण नको असलेलं..

तुझ्या आयुष्यात माझे स्थान ओझरत चाललेलं

विरह, दुख, यातना हेच सोबती सांगाती आपले उरलेले..

एक एक क्षण डोळ्यात दाटून अश्रू बनून गालावर ओघळले..


जगाच्या गर्दीत कुणीतरी आपले वाटावं..

आपले असे कुणी अवचित समोर यावं..

झंकारून तारा मनाच्या आज पावसाने बरसावं..

खरच आज असे कुणी मला हि खास भेटावं..


नाते जूऴते सहजपणे…

नाते तुटते सहजपणे…

पण, तुटल्यानंतर डोळ्यांतले थेंबही गळतात सहजपणे…

मग आठवणी का जात नाहीत सहजपणे…?

त्या का कोरल्या जातात नकळतपणे….?


आठवणी मात्र येत असतात, मी अश्रू पुसत

राहते..

जिथे असशील तीथे खूप सुःखी राहा,

आणि मी तुझी वाट पाहत राहील.


महिन्यातील प्रत्येक दिवसाला,

दिवसातील प्रत्येक तासाला,

तासाच्या प्रत्येक मिनिँटाला आठवण येते तुझी…. क्षणाक्षणाला …..


वेळ लागला तरी चालेल…

पण वाट तुझीच पाहीन…

विसरलास तू मला तरीही…

नेहमी मी तुझीच राहील…


दोन क्षण थांब जरा,

मला थोडं जगुन घेऊ दे,

उद्याचं नाही नक्की काही हि,

आजच तुला डोळे भरून बघून घेऊ दे…..miss u


वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन..

तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन..

एकदा मनापासून मला आठवून तर बघ…

तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन….!!


प्रेमात तुला दूर करणे कठीण होते..,

ते वादळ डोळ्यात ठेवणे कठीण होते..,

सोपे वाटले तुझ्या आठवणीत मरणे…

कारण..???

तुला विसरून जगणे फार कठीण होते..


दोन गोष्टी माझ्यासमोर आल्या ना, की

मला काय करायचे ते कळतचं..

एक म्हणजे तू आणि

दुसरी म्हणजे तुझी आठवणं …


रोज तुझी आठवण येते आणि

डोळ्यांत पाणी उभं राह्तं…,

तू जवळ हवास असं वाटताना

खूप दूर आहेस..,हे सांगून जातं..


विसरलो नाही तुला मी कणभर

मनात तुझ्या मीही असेन खरंतर !

अजूनही काव्य लिहितो मी तुजवर

वाचत असशील तूही आठवणीने क्षणभर ..!!


मनात प्रेमाचा ओलावा असणे

महत्वाचे असते ……….

तसे पाहीले तर आठवण

कुणाची पण केव्हाही येत असते ……….


पाने आयुष्याची थोडी चाळून पाहिली

चाळताना जीवाची झाली होती काहिली

पूर्ण आयुष्याची आठवण मी क्षण क्षण जपली

तरी पण ह्या माझ्या छोट्या विश्वात फक्त तुझीच कमी राहिली


ढग येतात पण पाऊस पडत नाही,

आठवणी येतात पण चेहरा दिसत नाही,

काय मी बोलू तुला पुढे गाय मागे वासरू,

संग प्रिये मी तुला कसे विसरू…..


वेड लागले आहे तुझ्या भेटीचे..

तुझ्या स्पर्शानी दरवळणार्या सांजेचे..

आसुसलेलं एकटे मन फक्त उराशी..

हल्ली खूप दूर तू अन आठवण तरंगते डोळ्याशी..


आज माझ्या डोळयांच आणि हृदयाच कडाक्याचं भांडण झालं आहे

भांडणाचे कारण म्हणजे ,” नेहमी तू हृदयात राहतोस , पण ह्या नाजूक आसुसलेल्या डोळ्यांमध्ये मात्र कधीच नसतोस “


तुझ्यासाठी प्रत्येकवेळी मन वेडे रडलंय,

पण आता त्या आभासमय पाखराला त्याच्या क्षितीजावर सोडलय

पावलांच्या उगीच बहकन्याला कधीच सावरलय,

वेड्या माझ्या मनालाही तेव्हाच आवरलंय…!!!


Miss You Status In Marathi For Whatsapp

Miss You Status In Marathi For Whatsapp

“शाळेमध्ये त्यांनी मला शिकविले कि

१ तास = ६० मिनिट

१ मिनिट = ६० सेकंद

पण त्यांनी मला कधीच सांगितले नाही कि

१ सेकंद तुझ्याशिवाय = १०० वर्षे …….”


पाहते जिथे, दिसतोस तू

बघते जिथे, असतोस तू

पण खंत वाटे या जिवा,

सोबत का नसतोस तू ???


कुणीच कुणाचा नसतो साथी

देहाची आणि होते माती

आपणच आपल्या जीवनाचे सोबती

कशाला हवी ही खोटी नाती


एक नवा चन्द्र मला तुझ्या रूपत दिसला

नकळत माझा जिव त्याच्या मधे फसला


नजरेत आहे मी जरा आठवण करा

माझ्या साठी देवाकडे प्रार्थना करा

मला तर सवय झाली आहे तुम्हाला आठवण्याची

जर तुम्हाला उचकी लागली तर मला माफ़ करा


डोळ्याना सांगीतलय मी, आज रात्र जागायची आहे…..

ऐकलय  की,

तुझी आठवण येणार आहे.


हृदयाच्या प्रत्येक कप्प्यात

तुझीच आठवण ताजी आहे…

शरीराने कितीही दूर गेलीस तरी,

मनाने अजूनही तू माझीच आहे…


तेच माझ्या जगण्याची आस आहे…

एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,

तिच माझ्यासाठी खास आहे…


हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,

तेच माझ्या जगण्याची आस आहे…

एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,

तिच माझ्यासाठी खास आहे…


स्तब्ध उभं राहून बघ ही वाट तुला पळताना दिसेल

आणि कुणाच्या आठवणीने हळुच मागे वळताना दिसेल


सांजसकाळी कातरकाळी

येतात नेहमी तुझ्याच आठवणी

आठवणी त्या मन करतात उदास

तेव्हा खरंच हवा असतो हलवा स्पर्श तुझाच


सत्याच्या वाटेवर स्वप्न तुटून जातात,

निसर्ग बदलला की फुले सुकून जातात

मनापासून आठवण काढली आहे तुमची,

पुन्हा म्हणू नका आपली माणसे विसरून जातात


शांत संध्याकाळी समुद्रकिनारी

तुझी वाट बघत मी बसलो होतो

दूर देशावरून येणाऱ्या लाटेशी

एकटाच बोलत बसलो होतो…


शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,

सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,

काढशील आठवण माझी जेव्हा,

अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण…


वेड लागले आहे तुझ्या भेटीचे..

तुझ्या स्पर्शानी दरवळणार्या सांजेचे..

आसुसलेलं एकटे मन फक्त उराशी..

हल्ली खूप दूर तू अन

आठवण तरंगते डोळ्याशी..


वेड मन माझं

त्याला समजावू किती..

तू येऊन गेलास तरीही

वाट पाहत राही तुझीच….


विसरलो नाही तुला मी कणभर

मनात तुझ्या मीही असेन खरंतर

अजूनही काव्य लिहितो मी तुझ्यावर

वाचत असशील तूही आठवणीने क्षणभर..


वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,

तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन..

एकदा मनापासून आठवून तर बघ,

तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन…


Miss You Status In Marathi For Facebook

Miss You Status In Marathi For Facebook
Miss You Status In Marathi For Facebook

वर्षाच्या प्रत्येक महिन्याला..

महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्याला

आठवड्याच्या प्रत्येक दिवसाला

दिवसाच्या प्रत्येक तासाला

तासांच्या प्रत्येक मिनिटाला

मिनिटांच्या प्रत्येक सेकंदाला

आठवण येते तुझी मला

प्रत्येक क्षणा- क्षणाला.


रोजचेच झालय आता

एकांता मध्ये जाणे

अन् तुझ्या आठवणीत

स्वत:ला विसरुन बसणे..


रोज तुझी आठवण येते आणि

डोळ्यांत पाणी उभं राहतं…

तू जवळ हवास असं वाटताना

खूप दूर आहेस हे सांगून जातं…


रातराणीच्या फुलांनी

हि सांज बहरू दे..

तुझ्या आठवणींच्या सुगंधाने

माझे मन दरवळू दे…


येणा-या प्रत्येक सावलीत

तुझाच भास आहे..

तू येशील अशी उगीचच आस आहे..


येईन किंवा न येईन

परत तुझ्या भेटीला,

आठवणी माञ बांधून

ठेवीन काळजातल्या गाठीला…


म्हटलं तर तसं सगळं छान आहे,

कुठे ही कमी नाही..

तरीही तू जवळ असल्याशिवाय

कुठे ही मजा नाही…


माझ्यापासून दूर गेल्यावर..

आठवण माझी काढशील ना ?

काही बोलावसं वाटल तर..

मोबाईलवर एक कॉल करशील ना ?


माझ्या ‪‎प्रितीची चाहूल

तुला कधीच कळणार नाही….

आज मी तुझी

वाट पाहत आहे

उद्या मीच ‪‎मिळणार नाही…..


माझ्या सावलीला ही सवय तुझ्या आठवणींची

आठवणीतच तुझ्या पांघरून घेण्याची

एकटेपण स्वतःच वाटून घेण्याची

सवय झाली आहे आता तुझ्याविना आठवणीत जगण्याची


माझ्या एकाकी जीवनात केवळ,

तू एक आठवण बनून राहलीस…

अन माझ्या प्रत्येक सुख दु:खात,

तू डोळ्यातील अश्रू होऊन वाहलीस…


माझ्या आठवणींना,

तुझ्या सोबतीची जोड असते.

तू सोबत असलीस,

कि प्रत्येक आठवण गोड असते…


माझी आठवण येताच

मी जवळ असल्याच तुला भासेल..

तुझ्या डोळ्यातून निघालेला

अश्रुचा प्रत्येक थेंब मी असेल…


माझा आधार व्हायला

शब्द कधीही तयार असतात

अगदी तसचं माझा आजार व्हायला

तुझ्या आठवणीही तयार असतात…


मला विसरण्याची तुझी

सवय जुनी आहे..

तुझ्या आठवणीत माझी

रात्र सुनी आहे….


मला कळतंय गं तुझं

उदास आणि बैचेन मन..

मी पण तुझ्याच आठवणीत

हरवून जातो प्रत्येकक्षण..


मनात आठवणी तर खूप असतात…

कालांतराने त्या सरून जातात…

तुमच्यासारखी माणसे खूप कमी असतात…

जे हृदयात घर करून राहतात


मनाच्या शिंपल्यात जपावा

आठवणींचा मोती

अशीच फुलत रहावी

साताजन्माची नाती..


Miss You Status In Marathi 2020

Miss You Status In Marathi 2020

मनाचे भाव असतात

साधे भोळे,

तुझी आठवण येताच

भरतात डोळे….


मन होतं माझं कुठेतरी हरवलेलं..

पण तरी ते तुलाच शोधत होतं..

तुला खरचं ओळखता नाही आलं,

ते फक्त तुझ्यासाठीच झुरत होतं…


बघताच ज्याला भान हरवते,

समोर नसला की बैचेन मन होते

आठवणीच त्याच्या मग

विश्व बनते

यालाच म्हणतात प्रेम कदाचित,

ज्याच्याविना आयुष्य थांबते…♥ ♥♥


प्रेम एक आठवण आहे

हळूवारपणे जीवलग

माणसाशी ह्रदयात केलेली

साठवण आहे


प्रत्येक पहाटेची किरणे काहीतरी आठवण काढतात

प्रत्येक फुलाच्या सुगंधात एक जादू असते

जीवन कितीही चांगले असो वा नसो

पण सकाळी सकाळी आपल्या माणसांच्या आठवणी येतात


प्रत्येक क्षण हा तुझ्याचसाठी

प्रत्येक श्वास हा तुझ्याचसाठी

आठवते का प्रिये तुजला

पहिली भेट ती नदीकाठी..


प्रत्येक क्षण आठवतो

तुझ्या सोबतीतला,

प्रत्येक क्षण असा कि

लाजवेल तो सुखाला…


निळ्या आकाशात गर्द काळे ढग,

पुन्हा गर्दी करून दाटतील…

आठवणी तुझ्या मनात माझ्या,

नव्याने संसार थाटतील….


नाही आठवण काढलीस तरी चालेल,

पण विसरून मात्र जाऊ नकोस…


नातं जपलं की सगळं जमतं,

हळूहळू का होईना कोणी

आपलसं बनतं,

ओळख नसली जन्माची

तरी साथ देऊन जातं,

आठवणीचं गाठोड अन्

डोळ्यात प्रेमाचा ओलावा

देऊन आपलसं करुन जातं..


नकळत तुझी आठवण

मनाला स्पर्शून जाते…

मी तुझी आता कुणीच नाही

पण तुला आपलेसे करून जाते…


दिवस नकळत जाई,

रात्र रेंगाळत राही..

असा एकही क्षण नाही,

की तुझी आठवण येत नाही…


तू बरसायला लागलास की,

आठवणींच्या सरी कोसळतात…

तुला सांगतो मग त्याही तुझ्यासारख्याच,

मनमोहक वाटू लागतात….


तू पोळी मी तवा

तू खीर मी रवा

तू पेढा मी खवा

तू वात मी दिवा

तू श्वास मी हवा

तू भाजी मी ओवा

आठवण काढत जा की कवा कवा


तू आलीस जीवनी,

रंग माझे बहरून आले…

धूंद तुझ्या आठवणी,

नयनी अश्रू सोडूनी गेले…⁠⁠⁠⁠


तुला कधी कळलचं नाही कि,

तुझ्याशिवाय आयुष्य हेचं

सगळ्यात मोठं दु:ख आहे..


तुला आठवताना एक भान

मला राखावं लागतं

असं देहाचं उजळणं

काळोखात झाकावं लागतं…


तुझ्यावरचं प्रेम व्यक्त करण,

मला काही जमत नाही ..

तुझ्या आठवणी शिवाय ,

मन मात्र कशात रमत नाही ..


Sentimental Miss You Status In Marathi

image of miss you status in marathi
Sentimental Miss You Status In Marathi

तुझ्यात आणि माझ्यात

कुठे दुरावा आहे

आठवण तिकडे आणि

उचकी इकडे

हाच आपल्या प्रेमाचा

मोठा पुरावा आहे…


तुझ्याच आठवणीत तुला

विसरण्याचा प्रयत्न करते,

आणि या विसरण्याच्या धुंदित

पुन्हा पुन्हा आठवत राहते…


तुझ्याकडे पूर्ण दिवस नाही मागत मी

फक्त त्यातील काहीक्षण दे …

आलीस तरी तुझ्या आठवणींना

तरी यायला वाव दे…


तुझ्या सुंदर आठवणीत

अश्रुंचाही विसर पडतो.

आठवणीतुन परतताना हा

अश्रुच मग साथ देतो.

दिवस ही पुरत नाही तुझी

आठवण काढायला,

तुला ही जमत का गं माझ्या

आठवणीत रमायला


तुझ्या आठवणींना आठवत,

माझं वेडं मन जगत होतं…

कधीतरी येशील तू जीवनात,

याच आशेवर वाट पाहत होतं…


तुझ्या आठवणी म्हणजे

मोरपिसाचा हळूवार स्पर्श…

तुझ्या आठवणी म्हणजे

नकळत निर्माण होणारा हर्ष…


तुझे गालात ते गोड हसणे आठवल्याशिवाय राहवत नाही…

तुझ्या चेहऱ्याशिवाय काहीच बघावस वाटत नाही…

तुझ्या नितळ प्रेमाला माझं हृदय विसरू शकत नाही…

आणि तू समोर नसलीस की जगावसचं वाटत नाही


तुझी वाट पाहतांना,

अशीच बसलेली असते

नेहमी मी उंबऱ्याशी…

गोंजारात अन कुरवाळत,

तुझ्या आठवांना माझ्या शब्दांशी….


तुझी एखादी कविता दे ना

माझ्या वहीत आठवण म्हणून ठेवायला

सुरुवात केली आहे मी आता माळ आठवणींची ओवायला


तुझी आठवण येत नाही

असा एकही दिवस नाही

तुझ्या आठवणी शिवाय आता

माझ्या जवळ काहीच उरलं नाही⁠⁠⁠⁠..


तुझी आठवण म्हणजे माझं

देहाशिवाय  जगणं..

देहाला पुढे करून लोकात

सामान्यपणे वागणं….


तुझी आठवण म्हणजे कस्तुरी,

तळमळतेय मी इथे तुझ्याविना

शून्य जाहले अवघे जीवन…


तु आलीस जीवनी,

रंग माझे बहरूण आले…

धूंद तुझ्या आठवणी,

नयनी अश्रु सोडूनी गेले…⁠⁠⁠⁠


तिच्या आठवणींपासून दूर जाणं

तुला कधी जमणार नाही रे

तिने दिलेलं फूल सुकले तरी

सुगंध त्याचा सुकनार नाही रे..


डोळ्यात साठलेल्या तुझ्या आठवणी

रात्र ही सरता सरेना,

किती दिवस लोटले तुला पाहून

स्वप्नात तरी ये ना..


ठाऊक आहे मला,

मी नसताना तू रडशील

एकदा का होईना,

आठवण माझी काढशील …


झाडावरच्या फुलांना गळताना पाहुण कधी रडु नये,

कुणाच्या आठवणीत इतके खोलवर कधी पडु नये.

शब्द जड होतात अश्रु मात्र हलके आहेत,


म्हणुनच ओठांपेक्षा डोळेच जास्त बोलके आहेत.

बोलुन भावना व्यक्त होतात ही खोटी आशा आहे,

‘मौन’ हीच खरी भाषा आहे..


जेव्हा गरज तुला असायची,

आपले काम सोडून मी बोलायचं,

आज मला गरज तुझी आहे,

मात्र मी नुसतच वाट बघायचं….


जीवन मिळते एकाचं वेळी……

मरणं येतं एकाचं वेळी…

प्रेम होतं एकाचं वेळी…

ह्रदय तुटतं एकाचं वेळी…

सर्व काही होतं एकाचं वेळी…

तर तिची आठवण…

का..?. येते वेळो वेळी..


जीवन आहे तिथे आठवण आहेच

आठवण आहे तिथे भावना आहेच

भावना आहे तिथे मैत्री आहेच

आणि जिथे मैत्री आहे तिथे

फक्त तूच आहेच…


जीव तुटका होतो बोलण्यास,

तुला एक वेळ पाहण्यास,

तुझ्या जवळ येण्यास,

आशा राहते ती मनास,

असेच संपते दिवस

नाही संपत तो प्रवास…


तु मी सोबत असणे सारे काही विधिलिखित आहे..

रोज त्याच गर्दीत असून एकत्र कालांतराने भेटणे..

जवळ असूनही तू अन मी फक्त दूरवर जगत आहे..

आता प्रारब्धाच्या गोष्टी ह्या कसे, कुठे अन केव्हा समोर येणे..

पाहता क्षणीच एकमेकांचे होऊन जातो कसे..

कदाचित दैवी संकेतच मिळत असतील असे..

खेळ सारा भावनांचा होतो अन ओढ कसली कुणास न दिसे..


We hope you love this emotional Miss You Status In Marathi collection. Also we have some sad status in marathi, check our site for more status and quotes. Stay tuned!!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.